ISO

System Zarządzania ISO 9001-2000

Maksymalizacja jakości przy jednoczesnej maksymalizacji konkurencyjności.

Wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000
określił m.in. następujące szczegółowe zadania dla naszej organizacji:

- stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
- stałe doskonalenie pracowników
- badanie poziomu zadowolenia Klientów
- prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania
- zaangażowanie wszystkich pracowników i dostawców w realizacji ustalonych celów jakościowych

Efektem restrykcyjnej polityki kontroli jakości jest poziom reklamacji który wynosi każdego roku około 1 promila!