dotacje

WDROŻENIE INNOWACYJNYCH
PRODUKTÓW POLIGRAFICZNYCH

Projekty Unijne: nr projektu POIR.03.02.01-24-0013/18-00

KOLUMB Krzysztof Jański realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. "Wdrożenie innowacyjnych produktów poligraficznych w przedsiębiorstwie KOLUMB"

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów poligraficznych,
które będą posiadały zdolność do samooczyszczenia.

Realizacja projektu przyczyni się ponadto do:

- wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników badań,
- wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym,
- zwiększenia wykorzystania wyników badań w praktyce biznesowej.

Wartość ogółem projektu wynosi 6 420 600,00 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 2 352 000,00 zł